Privacyverklaring Aandachtsalon

De privacyverklaring van Aandachtsalon is speciaal voor u opgesteld met als doel om u te informeren over hoe Aandachtsalon omgaat met uw persoonsgegevens. Aandachtsalon staat voor een professionele en betrouwbare dienstverlening, is transparant en doet er alles aan om uw privacy (persoonsgegevens) conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) zoveel mogelijk te waarborgen. Aandachtsalon staat voor dataminimalisatie, dat wil zeggen dat zij zo weinig mogelijk (noodzakelijke) persoonsgegevens van u gebruikt voor de doelen.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op.

Welke persoonsgegevens kan Aandachtsalon van u verwerken en waarom?

1. Voor contact

Indien u telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact opneemt met Aandachtsalon, of het contactformulier invult, kan Aandachtsalon de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. a) Voor- en achternaam;
 2. b) E-mailadres;
 3. c) Telefoonnummer;
 4. d) Eventueel persoonsgegevens die u zelf verstrekt.

Het is niet alleen in het belang van Aandachtsalon, maar ook in uw belang, dat Aandachtsalon deze persoonsgegevens gebruikt, om zo uw vraag te kunnen beantwoorden, of te reageren op uw mededeling of reactie (gerechtvaardigd belang).

2. Om diensten te verlenen

Wanneer Aandachtsalon een overeenkomst met u afsluit, kan zij de volgende gegevens van u verwerken:

 1. a) Voor- en achternaam;
 2. b) Adres;
 3. c) Postcode en woonplaats;
 4. d) Telefoonnummer;
 5. e) E-mailadres;
 6. f) Geboortedatum;
 7. g) Burgerservicenummer;
 8. h) Zorgverzekeringsgegevens;
 9. i) Medische gegevens, welke van belang kunnen zijn voor het verlenen van een goede en zorgvuldige dienstverlening.

Aandachtsalon verwerkt deze persoonsgegevens niet alleen vanwege de overeenkomst, maar ook vanwege wettelijke verplichtingen en gerechtvaardigde belangen om administratieve handelingen te verrichten. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens worden gebruikt voor het behandelen van eventuele geschillen (gerechtvaardigd belang).

3. Verkoop van producten (bestellingen)

Indien u producten van Aandachtsalon afneemt, worden de volgende gegevens van u verwerkt:

 1. a) Voor- en achternaam;
 2. b) Adres;
 3. c) Postcode en woonplaats;
 4. d) Telefoonnummer;
 5. e) E-mailadres;

De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van een (koop)overeenkomst.

4. Verbeteren van de website

Wanneer u de website van Aandachtsalon bezoekt, maakt Aandachtsalon gebruik van uw IP-adres. Dit kan op basis van een gerechtvaardigd belang, omdat de verwerking van het IP-adres noodzakelijk is voor een goede werking van de website én geen inbreuk maakt op uw privacy. Meer informatie lees u hierna onder “cookies”.

 

Bewaarperiode
Aandachtsalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om doeleinden te realiseren waarvoor deze zijn verzameld. Aandachtsalon hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Persoonsgegevens die worden gebruikt voor administratieve handelingen:

7 jaar met ingang van de eerste dag van het jaar waarin deze zijn vastgelegd (Wettelijke bewaartermijn vanuit de Algemene wet inzake rijksbelastingen).

 1. Persoonsgegevens die worden vastgelegd vanuit de dienstverlening:

1 jaar vanaf afronding van de dienst.

Met wie kan Aandachtsalon uw persoonsgegevens delen?
Aandachtsalon deelt uw persoonsgegevens alleen met andere organisaties als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Aandachtsalon heeft verwerkersovereenkomsten met organisatie(s), die ten behoeve van haar persoonsgegevens verwerkt, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Aandachtsalon heeft bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst met de IT- en softwareleveranciers, zoals Microsoft en de webhosting dienstverlener. Dit geldt ook voor andere dienstverleners, er worden altijd afspraken gemaakt.

Hoe beveiligt Aandachtsalon uw persoonsgegevens?
Aandachtsalon gebruikt een versleutelde website (SSL-encryptie), welke is te herkennen aan: https:// (Secure Socket Layer). Gegevens die via de website worden verstuurd, kunnen niet zomaar worden onderschept. Daarnaast worden uw persoonsgegevens, zowel fysiek als digitaal, beveiligd opgeslagen.

Cookies
Bij uw eerste bezoek aan de website ontvangt Aandachtsalon bepaalde gegevens van u, zoals de webbrowser van uw computer, smartphone of tablet. U ziet als het goed is dan een cookiemelding verschijnen in het scherm. Aandachtsalon bewaart deze gegevens in kleine tekstbestanden, welke ook wel cookies worden genoemd. Bij een volgend bezoek op de website herkent Aandachtsalon uw browser en kan zij de functies van de website op u afstemmen. Aandachtsalon gebruikt alleen functionele (first party) cookies. Dit is voor het verbeteren van uw gebruikerservaring van de website. Het gaat om een sessie cookie, die geen inbreuk maakt op uw privacy en noodzakelijk is voor een goede werking van de website.

Links
Aandachtsalon maakt gebruik van externe links, zoals Facebook en Instagram. Aandachtsalon is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die websites omgaan met uw persoonsgegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Welke rechten heeft u vanuit de AVG?
U heeft het recht om in te zien welke persoonsgegevens Aandachtsalon van u verwerkt (inzagerecht), maar ook het recht om foutieve persoonsgegevens door Aandachtsalon te laten corrigeren. In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze zijn verouderd. De verwerking van uw persoonsgegevens kan dan (tijdelijk) worden beperkt. Indien er sprake is van een door u verleende toestemming bij de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt van bovenstaande rechten gebruik maken door een verzoek in te dienen via het contactformulier of per e-mail naar: info@aandachtsalon.nl.

Aandachtsalon zal zo snel mogelijk, en binnen vier weken, reageren op uw verzoek.

Heeft u een vraag of klacht?
Heeft u een vraag of klacht? Neem dan gerust contact op. Een klacht kunt u ook rechtstreeks indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees hier meer over.

Slotopmerking
Deze privacyverklaring is geldig vanaf 5 september 2021. Aandachtsalon kan de privacyverklaring aanpassen. Op de website wordt altijd de meest recente versie gepubliceerd.